HUURVOORWAARDENToewijzingscriteria

Vrije huursector (2- en 3-kamerappartement)
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning worden door onze opdrachtgevers een aantal toewijzingscriteria gehanteerd:
- Jouw bruto maandinkomen dient 4 keer de maandhuur te bedragen.
- Het inkomen van je partner wordt volledig meegeteld.
- Je dient te beschikken over een arbeidscontract van minimaal één jaar. Nul-uren-contracten en contracten via een uitzendbureau kunnen niet meegeteld worden. Contracten via een detacheringbureau worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden.
- Zijn eerder genoemde punten niet op jouw situatie van toepassing, maar heb je eigen vermogen? Dan kan dit gedeeltelijk meegerekend worden. Naast dit eigen vermogen dient er altijd een vast inkomen te zijn.

Voldoe jij niet direct aan de inkomenseis omdat je een eigen onderneming hebt of omdat je bijvoorbeeld gepensioneerd bent? Dan wordt er bij de inschrijving gekeken en kunnen er aangepaste voorwaarden worden gehanteerd. Hierbij wordt dan o.a. gekeken naar je vaste inkomen, vrij beschikbaar eigen vermogen en je jaarrekening om een zeker mate van financiële gegoedheid te kunnen garanderen.


Toewijzing

Voldoet de woning aan je woonwensen en wil je deze woning graag huren? Vul dan de inschrijvingslijst in je account volledig in, upload de gevraagde bestanden en ons verhuurteam zal je inschrijving beoordelen.


Documenten

Graag ontvangen we de bijlagen die voor jou van toepassing zijn:
- kopie paspoort/identiteitskaart (van jou en van je eventuele partner);
- recente werkgeversverklaring (van jou en van je eventuele partner);
- 3x recente loonstrook (van jou en van je eventuele partner);
- 3x bankafschrift met bijschrijving van je loon (van jou en van je eventuele partner);
- recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien je momenteel een woning huurt);
- recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien je in het bezit bent van een koopwoning);
- kopie van de koopakte indien je jouw woning verkocht hebt;
- BRP-verklaring (Basisregistratie Personen) indien je inwonend bent.

Aanvullend kunnen de volgende documenten opgevraagd worden:
- kopie jaaropgave ten aanzien van het openstaande hypotheekbedrag;
- UWV-verklaring waarin het arbeidsverleden en loongegevens staan;
- bij relatiebreuk: voorlopig opgestelde voorzieningen of echtscheidingsconvenant;
- indien je een particuliere woning huurt, vragen wij tevens om een BRP-verklaring.


Wanneer je zelfstandig ondernemer bent

- kopie paspoort/identiteitskaart (van jou en van je eventuele partner);
- meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening/balans van de laatste 3 jaar;
- gewaarmerkte accountantsverklaring;
- kopie inschrijving KvK;
- IB60 formulier;
- recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien je momenteel een woning huurt);
- recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien je in het bezit bent van een koopwoning);
- kopie van de koopakte indien je jouw woning verkocht hebt.


Wanneer je gepensioneerd bent

- kopie paspoort/identiteitskaart (van jou en van je eventuele partner);
- recente AOW strook en/of jaaropgaaf (van jou en van je eventuele partner);
- recente pensioen strook en/of jaaropgaaf (van jou en van je eventuele partner);
- 2x bankafschrift met de bijschrijving van de uitkering van de laatste 2 maanden;
- recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien je momenteel een woning huurt);
- recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien je in het bezit bent van een koopwoning);
- kopie van de koopakte indien je jouw woning verkocht hebt.

Definitieve toewijzing van een woning vindt plaatst op basis van een volledig dossier met alle documenten. Diegene waarvan wij de documenten op korte termijn ontvangen kunnen wij ook sneller helpen. Vanzelfsprekend wordt de door jou verstrekte informatie vertrouwelijk behandeld. Het is mogelijk dat je bij ondertekening van de huurovereenkomst een waarborgsom of bank-/ huurgarantie beschikbaar dient te stellen.Heb je nog vragen? Neem dan contact op met NMG Vastgoed.
binnendok@NMG.nl